Όροι Χρήσης

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισκός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει ισχύ από 25 Μαΐου 2018. Η ΟΜ.Κ.Ε. εναρμονίζεται με την παρούσα νομοθεσία και τα δεδομένα σου θα παραμείνουν ασφαλή εδώ. Το ονοματεπώνυμό σου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο) μας είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σου.
Με την επιβεβαίωσή σου, μας δίνεις συγκατάθεση να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς και μετά την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων να συμπληρώσουμε τα στοιχεία στη βεβαίωση που θα λάβεις.